Kladenské hutě zůstávají uzavřeny

Kladenské hutě zůstávají uzavřeny Posted on 4.5.2023

Když v roce 1889 zakládal slavnou Poldinu huť v Kladně Karl Wittgenstein, pojmenoval ji podle své manželky Leopoldiny. Její hlava také zdobila znak hutě více než 100 let. Zakládal ji pouze jako soukromou rodinnou firmu a ta se později vypracovala na jeden z největších výrobců oceli v republice. Období největšího rozkvětu však zažily ocelárny paradoxně za socialismu.
zaměstnanci ocelárny.jpg

Znárodnění a prosperita

Po druhé světové válce byl celý komplex znárodněn a v r. 1946 se spojil s Pražskou železárenskou společností, aby vytvořil jednotný celek s názvem Spojené ocelárny Národní podnik Poldi SONP Kladno. Ačkoliv někteří oponenti bývalého komunistického režimu kritizují tamní hospodaření, nutno podotknout, že tehdejší Československá socialistická republika byla státem bez dluhů, a to po celou dobu až do konce roku 1989.
Poldi SONP významně přispívalo prakticky celých 40 let k národnímu bohatství, z jehož plodů těží celá naše společnost dodnes. Vyráběly se tu nejen konstrukční ocelové nosníky a profily, ale i speciální druhy ocelí nástrojových, žáropevných a žáruvzdorných. Poldovkou prošly tisíce tun výkovků, zalomených hřídelí, chirurgických nástrojů, nerezových implantátů, vrtných souprav, mlékárenských tanků a mnoha dalších výrobků.
tovární budova.jpg

Konec slavné éry

Rozsáhlou modernizací provozů podnik prošel v 70. letech a prosperoval v podstatě až do konce éry socialismu. V roce 1990 však došlo k útlumu průmyslové výroby a koncernový podnik skončil ve ztrátě. V roce 1993 již jeho brány muselo opustit více než 10 tisíc lidí.
Dalším mezníkem byl rok 1992, tehdy se firma měnila na holdingovou akciovou společnost, ale ekonomická situace se natolik zhoršila, že již o rok později byla poldovka privatizována. V soutěži zvítězila společnost V. Stehlíka Bohemia Art, té však scházely potřebné zkušenosti a rovněž i dostatek vstupního kapitálu. Po několika letech byla výroba zcela zastavena a teprve po delší době se do některých provozů produkce vrátila, a to jen velmi omezeně.
Od roku 2012 tu byl v provozu Poldi Hutte, ale nakonec musela být vyhlášena veřejná dražba. Ty proběhly již dokonce dvě a ani ta druhá v r. 2018 nepřinesla kýžené ovoce. Nový potenciální majitel Warhols Hold podnikatele J. Vlčka nezaplatil vydraženou částku, poněvadž svůj záměr přehodnotil. Podnik tedy zůstává i nadále uzavřen. V roce 2019 by od jeho vzniku uplynulo již 130 let.