Webové stránky nemocnic

Webové stránky nemocnic Posted on 28.11.2021

Každá firma či organizace musí mít upravené webové stránky tak, aby se v nich zájemci i produkty či služby vyznali. Nejhorší to bývá u služeb či organizací jako je kadeřnictví či nemocnice atd. Pojďme se nyní zaměřit na webové stránky nemocnic, zdravotních středisek či jednotlivých služeb jako je soukromý zubař atd. Důležité je, abyste si prvně rozvrhli, co vše tam chcete dát, co by tam mělo být a jak to uspořádat. Pokud jste nemocnice, tak je nejdůležitější vypsat všechna oddělení a k nim dát jednotlivé podkategorie jako je ambulance, normální doktor či doktorka.

www

U každého oddělení by měla být informace, v jakém pavilonu se oddělení nachází, kontakty do ordinace, jméno lékaře, popřípadě sestřičky, pracovní doba, případně aktuality, kam se bude psát dovolená a mnoho dalších informací, které uznáte za vhodné. Dále jsou důležité kontakty na vedení. Nezapomeňte vložit plánek areálu nemocnice, který slouží pro rychlejší orientaci. Klidně k tomu znovu popište, co je jaký pavilon, kde se nachází vjezdy a výjezdy, kde se dát parkovat. Určitě je dobré přidat i fotky nejen těch pavilonů, ale i celé nemocnice a nebojte se přidat i mapu, kudy se k vám lidé mohou dostat. I když nemocnice není těžké najít, ale nikdy nevíte. Pokud vaše nemocnice obsahuje lékárnu, tak je dobré i k ní něco napsat. Otevírací hodiny, kde se nachází a jiné informace. Pokud je nějaká doba, která si vyžaduje zvláštní místo, jako byl covid, tak je důležité tam informace o tomto přidat. Nezapomeňte na informace pro pacienty a návštěvníky pacientů.

www

Pokud jste návštěvník takových webů, našli jste na nich vždy vše potřebné, co jste hledali? Nebo se vám stalo na určité stránce nebylo to, co jste potřebovali a co jste hledali? Já osobně jsem měla na takové weby štěstí a našla jsem vždy vše potřebné. Vždy jsem našla stránky, které byly skvěle uspořádané, takže jsem věděla, kde co hledat.