Objevte svého vnitřního muže

Objevte svého vnitřního muže Posted on 4.5.2023

Naše životy ovlivňují kromě toho, co vědomě prožíváme velmi silně i nevědomé složky. Švýcarský lékař a psychoterapeut Carl Gustav Jung naše nevědomí rozdělil do dvou složek. Jednou je osobní nevědomí, obsahující námi vytěsněné psychické obsahy a komplexy. Druhým typem je nevědomí kolektivní, které je tvořeno zkušenostmi našich předků, ať už jsou pozitivní, či negativní. Součástí kolektivního nevědomí jsou určité vzorce chování a jednání, z nichž některé jsou společné všem lidem. Ty Jung nazval archetypy a mezi nejzajímavějšími můžeme jmenovat například anima a animu.
vlk v oblacích
Animus je kousek muže, který si v sobě nese ve větší či menší míře každá žena. Pomáhá nám pochopit mužské chování a také nám poskytuje část mužských vlastností. Naopak anima je ženská část, kterou si v sobě nosí muži a funguje na stejném principu, tedy pomáhá muži chápat ženské chování a poskytuje mu ženské vlastnosti. Obraz takového protipólu, který si v sobě nosíme, později hledáme ve svém partnerovi a takové slepé hledání ideálního partnera může být až problémové.
muž se ženou při rozhovoru
Animus a anima mají ale i jinou funkci, než nám jen vytvářet obraz ideálního partnera. Dávají nám možnost objevit a rozvinout náš nevědomý mužský potenciál. Která z žen by občas nechtěla být racionálnější, méně afektovaná, ráznější, dominantnější? Umět se ujmout vedení? Mužům může jejich anima naopak nabídnout více jemnosti, laskavosti, emocionality a kreativity.

Integrace těchto vlastností a obecně našich vnitřních žen a mužů je práce na dlouhou dobu, ale může nám velmi obohatit život. Pro začátek můžeme zkusit jen akceptovat, že takový potenciál v sobě vůbec máme a můžeme s ním pracovat. Můžeme zkusit zapojit vlastnosti opačného pohlaví do svého života, zkusit se třeba trochu inspirovat a poučit od našich poloviček. Takové přijetí může být velmi inspirativní a může se pro nás stát velkou výzvou.